Nowy projekt w Roltec: LEEMONS

Ogniwa fotowoltaiczne (PV) odegrają kluczową rolę w globalnym przejściu na bardziej zrównoważone źródła energii. Nastąpiło ogromne zwiększenie liczby instalacji fotowoltaiki, napędzane drastycznym obniżeniem cen fotowoltaiki krzemowej (Si-PV). Obecnie powszechnie uznaje się, że zwiększenie efektywności PV jest kluczowe dla dalszego rozwoju i ciągłego obniżania kosztów. Jednak po dziesięcioleciach badań i rozwoju, Si-PV zbliżają się do teoretycznego limitu efektywności konwersji mocy (obecnie 26,8% z możliwych 29,4%), jaki określono w limicie Shockleya-Queissera, ze względu na straty termalizacyjne. Obecnie nie ma komercyjnie wdrożonej technologii, która mogłaby pokonać to wyzwanie.

Projekt LEEMONS przeprowadzi demonstrację dowodową nowej technologii - zjawiska mnożenia elektronów, które pokonuje te fundamentalne straty termalizacyjne, przekształcając wysokoenergetyczne elektrony w kilka elektronów o niższej energii.

To rozwiązanie jest kompatybilne z 80% (możliwie 95%) obecnej zdolności produkcyjnej PV, jak również przyszłymi projektami, wymagając zatem niewielkich zmian na obecnych liniach produkcyjnych i niskich wydatków kapitałowych.
W ramach projekt LEEMONS zostaną wyprodukowane prototypy wykonane z najnowocześniejszych europejskich ogniw PV (na bazie PERC i ogniw słonecznych heterozłączowych). Te zintegrowane ogniwa powinny wykazać wzrost efektywności konwersji mocy, otwierając tym samym nowy obszar technologiczny, który pomoże przynieść korzyści zarówno ekonomiczne, społeczne, jak i środowiskowe.
Rola Roltec w projekcie bezie skupiać się na modelowaniu numerycznym i analizie wyników doświadczalnych, pomiarach optycznych i strukturalnych ogniw, oraz opracowaniu alternatywnej metody metalizacji.

Rozpoczęcie unijnego projektu, który ma być realizowany w ramach programu HORYZONT EUROPA planowane jest na październik 2024 roku i potrwa 3 lata. Obecnie trwają prace nad ukonstytuowaniem się konsorcjum, w którym znajdują się obecnie:

  • Segton AdT, Francja (koordynator),
  • CEA - COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE
  • ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, Francja
  • INTERNATIONAL SOLAR ENERGY RESEARCHCENTER KONSTANZ ISC EV Niemcy
  • COMMUNAUTE D' UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE BOURGOGNE - FRANCHE - COMTE, Francja
  • UNIVERSITE DE FRANCHE - COMTE, Francja
  • Roltec, Polska