Przetargi

Aktualne zapytania ofertowe dotyczące przetargów prowadzonych przez firmę Roltec

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROLTEC sp. z. o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 29 lok. 8, 61 – 806 Poznań,
NIP: 8952026494, REGON: 022321514, KRS: 0000491984 informuje o ogłoszeniu

Zapytania ofertowego – zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie hali produkcyjnej przy ul. Piołunowej we Wrocławiu na potrzeby działalności polegającej na produkcji paneli fotowoltaicznych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zasady postępowania zostały określone w opublikowanych dokumentach.